Nhà hàng SHO Shaun Hergatt

Tháng Chín 6, 2009

Công ty kiến trúc Robert D. Henry Architects đã hoàn thiện thiết kế nhà hàng SHO Shaun Hergatt tại số 40 đường Broad ở Manhattan, New York, Mỹ. Mục tiêu của nhà hàng là đánh thức những xúc cảm của năm giác quan qua việc sáng tạo một không gian trải nghiệm ăn uống trọn vẹn. Henry đã nói: “Càng nhiều cảm giác được đánh thức một cách đồng điệu, những giây phút trải nghiệm của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ”…

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_01

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_02

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_03

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_04

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_05

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_06

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_07

freshhome-SHO-Shaun-Hergatt-nha-hang_08