Bộ sưu tập mẫu cửa hiện đại của công ty Oikos

Tháng Mười Hai 19, 2008

Nếu bạn đang xây dựng một căn nhà hiện đại, hay bạn đã sở hữu một căn nhà và muốn tìm vài mẫu cửa mới hiện đại, có lẽ bạn sẽ gặp khó khăn để tìm ra nhà sản xuất và cung cấp mẫu cửa. Công ty Okios là một nhà sản xuất cửa ở nước Ý có thể cung cấp về mẫu cửa rất thích hợp cho một căn nhà hiện đại.

freshhome-cua-di-01

freshhome-cua-di-02

freshhome-cua-di-03

freshhome-cua-di-04

freshhome-cua-di-052

freshhome-cua-di-061

freshhome-cua-di-07

freshhome-cua-di-08

freshhome-cua-di-09

freshhome-cua-di-10

freshhome-cua-di-11

freshhome-cua-di-12

freshhome-cua-di-14

freshhome-cua-di-15

freshhome-cua-di-16