Mẫu đèn đứng Camus của Palette Industries

Tháng Sáu 4, 2009

“Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn phải trải qua nó” (You cannot create experience you must undergo it). Đây là câu trích dẫn theo nhà văn, triết gia người Pháp Albert Camus. Đây là mẫu đèn đứng Camus thể hiện theo thuyết nhị nguyên (dualisms). Ánh sáng xuyên qua những khoảng trống của các mẫu ký tự, nó trở thành ký hiệu của sự tồn tại những khái niệm trong tâm của chúng ta… Tiếp tục khám phá những ký tự cũng có nghĩa là kiểu trang trí và kết cấu của mẫu đèn Camus đã tạo ra mối liên hệ giữa người xem và mẫu đèn thông qua những ý tưởng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (denotative and connotative ideals).

freshhome-mau-den-dung-090605_01

freshhome-mau-den-dung-090605_02

freshhome-mau-den-dung-090605_03

Advertisements