DONAL TRUMP – Chiến lược đầu tư Bất động sản

Tháng Mười Một 19, 2008

Những bài học của tỷ phú Trump cho Nhà đầu tư nhỏ

Chương 1 – Hãy bán mình như Trump:
năm phẩm chất cá nhân bạn cần có để thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Chương 2 – Suy nghĩ lớn: Trump chọn bất động sản để đầu tư như thế nào?
Chương 3 – Các nguyên tắc trong đàm phán: Trump sử dụng chúng như thế nào?
Chương 4 – Các kỹ năng và mục tiêu đàm phán bất động sản có sức mạnh lớn.
Chương 5 – Nét đặc trưng trong Trump: Sáng tạo nét đặc trưng, sự quyến rũ và uy tín để có được giá cao hơn so với giá thị trường cho bất động sản của bạn.
Chương 6 – Thu hút vốn: Các chiến thuật để hấp dẫn các nhà đầu tư.
Chương 7 – Tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia bất động sản giỏi nhất .
Chương 8 – Tại sao những dự án bất động sản của Trump lại luôn luôn đúng lúc và trong ngân sách dự tính.
Chương 9 – Những chiến lược tiếp thị của Trump: Tiếng “xèo xèo” giúp bán được sản phẩm.
Chương 10 – Làm thế nào để quản lý bất động sản như Trump? Hãy xem công việc đó như ngành dịch vụ khách hàng.
Chương 11 – Chiến lược nắm giữ và chiến lược bán bất động sản.

(Trích dẫn từ sách “DONAL TRUMP –  Chiến lược đầu tư Bất động sản”)

https://freshhome.wordpress.com